Cập nhật tiến độ thi công Dự án Roman Plaza Hải Phát đến ngày 25/6/2017

Đến ngày 25/6/2017 Dự án Roman Plaza hiện tại đã tiến hành thi công xong phần hạ tầng và Cos 00.

 

Tìm hiểu chi tiết  ảnh-mui ten DỰ ÁN ROMAN PLAZA