Tiến độ thi công dự án The Vesta Phú Lãm đến ngày 22/5/2017


Tiến độ thi công dự án The Vesta đến ngày 22/5/2017

– Tòa V1 + V2: Đã xây xong, trát ngoài đạt 100%, trát trong đến tầng 15, đang ốp lát đạt 6/18 tầng.
– Tòa V3 Prime: Đang sơn mặt ngoài, bắt đầu lắp đặt cửa căn hộ
– Tòa V4 + V5: đã xây trát xong, ốp lát đạt 12/18 tầng
– Tòa V6: Đã xây, trát, ốp lát xong, sơn ngoài đạt 10%
– Tòa V7 : Đã đổ bê tông sàn tầng 13
– Tòa V8 : Đã đổ bê tông sàn tầng 12

Sau đây là những hình ảnh chi tiết về tiến độ thi công Dự án The Vesta Phú Lãm :

Sơn-mặt-ngoài-tòa-V3-Prime

Toàn bộ các căn hộ Chung cư V3 Prime đã ốp lát toàn bộ hành lang tòa nhà

Tiến-độ-thi-công-tòa-V3-Prime

Hoàn thiện sơn lót mặt ngoài tòa V3 Prime Phú Lãm

Cửa-căn-hộ-V3-Prime

Tòa V3 Prime – The Vesta bắt đầu lắp đặt cửa căn hộ

Bắt-đầu-sơn-mặt-ngoài-tòa-V6-The-Vesta

Tòa V6 The Vesta Đã sơn, ốp lát xong, sơn ngoài đạt 10%

Tiến-độ-thi-công-tòa-V4V5-The-Vesta

Tòa V4, V5 bắt đầu ốp lát đến tầng 12

Tiến-độ-thi-công-trường-mầm-non-The-Vesta

Trường mầm non đã hoàn thiện phần xây thô và bắt đầu ngăn vách tầng 1

Tòa-V7-V8-The-Vesta-Xây-thô-đến-tầng-15

Tòa V7 đã đổ bê tông sàn tầng 13 – Tòa V8 đã đổ bê tông sàn tầng 12