Cập nhật tiến độ thi công dự Roman Plaza đến ngày 22/5/2017:

Tiến độ dự án Roman Plaza: Tháng 5/2017 Bộ xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Cos 00 phần cao tầng dự án Roman Plaza