Xem chi tiết và chính xác nhất về trạch mệnh của con người


Chi tiết sâu sắc và chính xác nhất về trạch mệnh con người

TRẠCH MỆNH

– Trạch mệnh gồm có Đông tứ trạchTây tứ trạch: Mỗi người khi sinh ra đều có mang một quái số nhất định từ 1 đến 9 còn gọi là Nhất Khảm, Nhị Khôn, Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung (Nam Khôn, Nữ Cấn), Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn, Cửu Ly+ Nhóm Tây tứ trạch gồm: Nhị Khôn, Ngũ Trung, Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn. Bài viết này sẽ phân biệt quái số của mình thuộc hướng nào, tốt xấu, khắc kỵ ra sao+ Nhóm Đông tứ trạch gồm: Nhất Khảm, Tam Chấn, Tứ Tốn, Cửu Ly, nhóm

XEM THÊM: MỆNH TRẠCH VÀ HƯỚNG CHO CÁC TUỔI 2001 ĐẾN 2020

TÂY TỨ TRẠCHCung càn (Lục Càn)

Có 4 hướng tốtSanh khí Đoài chánh Tây Kim, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)Phước Đức KhônTây NamThiên Y Cấn Đông BắcPhục Vì Càn Tây Bắc

– Có 4 hướng xấuTuyệt mệnh Ly Chánh NamNgũ Quỷ Chấn chánh ĐôngHọa Hại Tốn Đông NamLục Sát Khảm chánh Bắc

Cung Đoài (Thất Đoài)

– Có 4 hướng tốtSanh khí Càn Tây Bắc Kim, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)Phước Đức Cấn Đông BắcThiên Y KhônTây NamPhục Vì Đoài chánh Tây

– Có 4 hướng xấuTuyệt mệnh Chấn chánh ĐôngNgũ Quỷ Ly Chánh NamHọa Hại Khảm chánh BắcLục Sát Tốn Đông Nam

Cung Cấn (Bát Cấn)

– Có 4 hướng tốtSanh khí Khôn Tây Nam Thổ, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)Phước Đức Đoài chánh TâyThiên Y Càn Tây BắcPhục Vì Cấn Đông Bắc Thổ, Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)

– Có 4 hướng xấuTuyệt mệnh Tốn Đông NamNgũ Quỷ Khảm chánh BắcHọa Hại Ly Chánh NamLục Sát Chấn chánh Đông

Cung Khôn (Nhị Khôn)

– Có 4 hướng tốtSanh khí Cấn Đông Bắc Thổ, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc)Phước Đức Càn Tây BắcThiên Y Đoài chánh TâyPhục Vì Khôn Tây Nam Thổ, Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)

– Có 4 hướng xấu1.Tuyệt mệnh Khảm chánh Bắc2.Ngũ Quỷ Tốn Đông Nam3.Họa Hại Chấn chánh Đông4.Lục Sát Ly Chánh Nam

ĐÔNG TỨ TRẠCHCung Khảm (Nhất khảm)

– Có 4 hướng tốtSinh Khí Tốn Đông NamPhước Đức Ly chánh Nam Hỏa, Kỵ hướng này (kỵ vì Võ Khúc tinh thuộc Kim)Thiên Y Chấn chánh Đông Mộc, kỵ hướng này (vì Cự Môn tinh thuộc Thổ)Phục Vì Khảm chánh Bắc

– Có 4 hướng xấuTuyệt Mệnh Khôn Tây NamNgũ Quỷ Cấn Đông BắcHọa Hại chánh TâyLục Sát Càn Tây Bắc

Cung Ly (Cửu Ly)

– Có 4 hướng tốtSinh Khí Chấn ĐôngPhước Đức Khảm chánh BắcThiên Y Tốn Đông Nam Mộc, kỵ hướng này (vì Cự Môn tinh thuộc Thổ)Phục Vì Ly chánh Nam Hỏa, Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)

– Có 4 hướng xấuTuyệt Mệnh Càn Tây BắcNgũ Quỷ Đoài chánh TâyHọa Hại Cấn Đông bắcLục Sát Khôn Tây Nam

Cung Chấn (Tam Chấn)

– Có 4 hướng tốtSinh Khí Ly chánh NamPhước Đức Tốn Đông Nam Mộc, kỵ hướng này (kỵ vì Võ Khúc tinh thuộc Kim)Thiên Y Khảm chánh Bắc Thủy, kỵ hướng này (vì Cự Môn tinh thuộc Thổ)Phục Vì Chấn chánh Đông

– Có 4 hướng xấuTuyệt Mệnh Đoài chánh TâyNgũ Quỷ Càn Tây BắcHọa Hại Khôn Tây NamLục Sát Cấn Đông Bắc

Cung Tốn (Tứ Tốn)

– Có 4 hướng tốtSinh Khí Khảm chánh BắcPhước Đức Chấn chánh Đông Mộc, kỵ hướng này (kỵ vì Võ Khúc tinh thuộc Kim)Thiên Y Ly Chánh NamPhục Vì Tốn Đông Nam

– Có 4 hướng xấuTuyệt Mệnh Cấn Đông BắcNgũ Quỷ KhônTây NamHọa Hại Càn Tây BắcLục Sát Đoài chánh Tây

Ngũ hành các sao phối với các hướng cát hung. Thí dụ như sao Tham Lang Sinh Khí thuộc Mộc xây nhà vào hướng này sẽ ứng tốt vào các năm Hợi, Mão, Mùi. Còn các hướng khác cũng suy ra như vậy

Sao tốt+ Sanh khí thuộc sao Tham lang Mộc ứng với năm Hợi, Mẹo, Mùi+ Diên niên sao Võ Khúc Tinh Kim ứng với năm Tỵ, Dậu, Sửu+ Thiên Y sao Cự môn Thổ ứng với năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.+ Phục Vì sao Tã Bồ Thủy ứng với năm Thân, Tý, Thìn.

Sao xấu+ Tuyệt mệnh sao Phá Quân Kim ứng với năm Tỵ, Dậu, Sửu+ Ngũ Quỷ sao Liêm Trinh Hỏa ứng với năm Dần, Ngọ, Tuất+ Họa Hại sao Lộc Tồn Thổ ứng với năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.+ Lục sát sao Văn khúc Thủy ứng với năm Thân, Tý, Thìn

Tra cứu mệnh trạch theo năm tuổi :

bát-trạch-từng-năm-tuổi-2bát-trạch-từng-năm-tuổi-3bát-trạch-từng-năm-tuổi-4bát-trạch-từng-năm-tuổi-5bát-trạch-từng-năm-tuổi-6bát-trạch-từng-năm-tuổi-1

THÔNG TIN LIÊN QUAN NÊN XEM :