Phong thủy – Mệnh trạch cho tuổi từ 2001 đến 2020


Phong thủy tuổi 2001 – 2020 cho Nam và Nữ, thiết kế nhà theo phong thủy

Phong thủy không thể hiện rõ những ảnh hưởng tốt hay xấu tới sự vật để chúng ta có thể cảm nhận ngay được nhưng nó vẫn là một yếu tố hết sức quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta, đặc biệt là trong thiết kế kiến trúc cho ngôi nhà.

Bài viết dưới chỉ nêu ra : Ngũ hành bản mệnh, Quẻ mệnh ( của cả Nam và Nữ ), năm sinh Âm lịch cũng như Dương lịch của một tuổi. và chỉ xây dựng đồ hình Bát trạch cho trường hợp người Nam.

Phong thủy cho tuổi 2001

– Năm sinh dương lịch: 2001
– Năm âm lịch : Tân Tỵ
– Ngũ hành (bản mệnh): Bạch lạp Kim tức Vàng chân đèn
– Đối với những người là Nam sinh năm 2001 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

bat-trach-huong-dong-bac

Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2001

+ Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2001 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

bat-trach-cho-nu-2001
Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2001 – Tây Tứ Mệnh

+ Hướng tốt: Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

Phong thủy cho tuổi 2002

– Năm sinh dương lịch: 2002
– Năm âm lịch : Nhâm Ngọ
– Ngũ hành (bản mệnh): Dương liễu Mộc tức Cây dương liễu

– Đối với những người là Nam sinh năm 2002 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

bat-trach-huong-dong-bac
Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2002

+ Hướng tốt: Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2002 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

menh-trach-can

Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2002

+ Hướng tốt: Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị); Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh); Bắc (Hoạ Hại)

Phong thủy cho tuổi 2003

– Năm sinh dương lịch: 2003
– Năm âm lịch : Quý Mùi
– Ngũ hành (bản mệnh): Dương liễu Mộc tức Cây dương liễu

– Đối với những người là Nam sinh năm 2003 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

phong-thủy-căn-hộ-chung-cư
Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2003 – Bát trạch nhà đẹp hướng Nam

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2003 có quẻ mệnh (trạch mệnh):Càn Kim

phong-thuy-bat-trachBát trạch nhà đẹp hướng Tây Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2003

–Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
–Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2004

– Năm sinh dương lịch: 2004
– Năm âm lịch : Giáp Thân
– Ngũ hành (bản mệnh): Tuyền lưu Thủy tức Nước mạch

– Đối với những người là Nam sinh năm 2004 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

menh-cung-phi-la-gi-menh-cung-sinh-la-gi
Bát trạch nhà đẹp hướng Tây Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2004

+ Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2004 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khảm Thủy

la-ban-phong-thuy

Bát trạch nhà đẹp hướng Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2004

–Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

–Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

 Phong thủy tuổi 2005

– Năm sinh dương lịch: 2005
– Năm âm lịch : Ất Dậu
– Ngũ hành (bản mệnh): Tuyền lưu Thủy tức Nước mạch

– Đối với những người là Nam sinh năm 2005 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

la-ban-phong-thuy
Bát trạch nhà đẹp hướng Đông Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2005

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2005 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

phong-thuy-nha-o-fix-21-7
Bát trạch nhà đẹp hướng Tây Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2005

+ Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2006

– Năm sinh dương lịch: 2006
– Năm âm lịch : Bính Tuất
– Ngũ hành (bản mệnh): Ốc thượng Thổ tức Đất nóc nhà

– Đối với những người là Nam sinh năm 2006 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Chấn Mộc

nhung-van-de-phong-thuy-can-phai-biet-khi-mua-can-ho-chung-cu
Bát trạch nhà đẹp hướng Đông – Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2006

– Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Tây Bắc (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2007

– Năm sinh dương lịch: 2007
– Năm âm lịch : Đinh Hợi
– Ngũ hành (bản mệnh): Ốc thượng Thổ tức Đất nóc nhà

– Đối với những người là Nam sinh năm 2007 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

phong-thuy-bat-trach
Bát trạch nhà đẹp hướng Tây Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2007

+Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

+Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Họa Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2007 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

nhung-van-de-phong-thuy-can-phai-biet-khi-mua-can-ho-hinh-anh-1
Bát trạch nhà đẹp hướng Đông Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2007

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Họa Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2008

– Năm sinh dương lịch: 2008
– Năm âm lịch : Mậu Tý
– Ngũ hành (bản mệnh): Tịch lịch Hỏa tức Lửa sấm chớp

– Đối với những người là Nam sinh năm 2008 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khảm Thủy

la-ban-phong-thuy
Bát trạch nhà đẹp hướng Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2008

–Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

–Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Họa Hại)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2008 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

PHONG-THUY-12-CON-GIAPBát trạch cho nhà đẹp hướng Đông Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2008

+ Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Họa Hại)

Phong thủy cho tuổi 2009

– Năm sinh dương lịch: 2009
– Năm âm lịch : Kỷ Sửu
– Ngũ hành (bản mệnh): Tịch lịch Hỏa tức Lửa sấm chớp

– Đối với những người là Nam sinh năm 2009 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

Phong-thuy-hop-menhBát trạch nhà đẹp hướng Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2009

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+ Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Họa Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2009 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Càn Kim

bat-trach-cho-nu-2001Bát trạch nhà đẹp hướng Tây Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2009

–Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
–Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Họa Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2010

– Năm sinh dương lịch: 2010
– Năm âm lịch : Canh Dần
– Ngũ hành (bản mệnh): Tòng bách Mộc tức Cây tùng

– Đối với những người là Nam sinh năm 2010 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

menh-cung-phi-la-gi-menh-cung-sinh-la-gi
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Đông Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2010

+ Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2010 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

phong-thuy-bat-trachBát trạch cho nhà đẹp hướng Tây – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2010

– Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2011

– Năm sinh dương lịch: 2011
– Năm âm lịch : Tân Mão
– Ngũ hành (bản mệnh): Tòng bách Mộc tức Cây tùng

– Đối với những người Nam sinh năm 2011 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

bat-trach-huong-dong-bacBát trạch cho nhà đẹp hướng Tây – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2011

– Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2011 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

bat-trach-cho-nu-2001
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Đông Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2011

+Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Họa Hại)

Phong thủy cho tuổi 2012

– Năm sinh dương lịch: 2012
– Năm âm lịch : Nhâm Thìn
– Ngũ hành (bản mệnh): Trường lưu Thủy tức Nước sông lớn

– Đối với những người là Nam sinh năm 2012 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Càn Kim

bat-trach-cho-nu-2001
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2012

– Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2012 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

cung-lyBát trạch nhà đẹp hướng Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2012

+Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

+Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Họa Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2013

– Năm sinh dương lịch: 2013
– Năm âm lịch : Quý Tỵ
– Ngũ hành (bản mệnh): Trường lưu Thủy tức Nước sông lớn

– Đối với những người là Nam sinh năm 2013 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

nhung-van-de-phong-thuy-can-phai-biet-khi-mua-can-ho-chung-cuBát trạch nhà đẹp hướng Tây Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2013

–Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
–Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2013 có quẻ mệnh (trạch mệnh):Khảm Thủy

phong-thủy-căn-hộ-chung-cưBát trạch nhà đẹp hướng Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2013

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
– Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Phong thủy cho tuổi 2014

– Năm sinh dương lịch: 2014
– Năm âm lịch : Giáp Ngọ
– Ngũ hành (bản mệnh): Sa trung Kim tức Vàng trong cát

– Đối với những người là Nam sinh năm 2014 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

can-ho-chung-cu-kieng-ky-nhat-dieu-giBát trạch nhà đẹp hướng Đông Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2014

–Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
–Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2014 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

Mot-so-luu-y-phong-thuy-nha-o-nho-nhung-hieu-quaBát trạch nhà đẹp hướng Tây Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2014

– Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2015

– Năm sinh dương lịch: 2015
– Năm âm lịch : Ất Mùi
– Ngũ hành (bản mệnh): Sa trung Kim tức Vàng trong cát

– Đối với những người là Nam sinh năm 2015 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Chấn Mộc

la-ban-phong-thuyBát trạch nhà đẹp hướng Đông – Thiết kế phong thủy nhà đẹp tuổi 2015

– Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Tây Bắc (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh

Phong thủy cho tuổi 2016

– Năm sinh dương lịch: 2016
– Năm âm lịch : Bính Thân
– Ngũ hành (bản mệnh): Sơn hạ Hỏa tức Lửa dưới núi

– Đối với những người là Nam sinh năm 2016 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khôn Thổ

phong-thuy-bat-trachBát trạch nhà đẹp hướng Tây Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2016

– Hướng tốt: Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2016 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Tốn Mộc

la-ban-phong-thuyBát trạch nhà đẹp hướng Đông Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2016

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
– Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

Phong thủy cho tuổi 2017

– Năm sinh dương lịch: 2017
– Năm âm lịch : Đinh Dậu
– Ngũ hành (bản mệnh): Sơn hạ Hỏa tức Lửa dưới núi

– Đối với những người là Nam sinh năm 2017 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Khảm Thủy

cung-lyBát trạch nhà đẹp hướng Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2017

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
– Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2017 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

la-ban-phong-thuyBát trạch cho nhà đẹp hướng Đông Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2017

+ Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

+ Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Họa Hại)

Phong thủy cho tuổi 2018

– Năm sinh dương lịch: 2018
– Năm âm lịch : Mậu Tuất
– Ngũ hành (bản mệnh): Binh địa Mộc tức Cây đất bằng

– Đối với những người là Nam sinh năm 2018 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Ly Hỏa

dong-tu-menh
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Nam – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2018

– Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)
– Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2018 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Càn Kim

phong-thuy-bat-trachBát trạch cho nhà đẹp hướng Tây Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2018

– Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Phong thủy cho tuổi 2019

– Năm sinh dương lịch: 2019
– Năm âm lịch : Kỷ Hợi
– Ngũ hành (bản mệnh): Bình địa Mộc tức Cây đất bằng

– Đối với những người là Nam sinh năm 2019 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

bat-trach-huong-dong-bac
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Đông Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2019

– Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
– Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2019 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

menh-trach-can
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2019

– Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Phong thủy cho tuổi 2020

– Năm sinh dương lịch: 2020
– Năm âm lịch : Canh Tý
– Ngũ hành (bản mệnh): Bích thượng Thổ tức Đất vách nhà

– Đối với những người là Nam sinh năm 2020 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Đoài Kim

menh-cung-phi-la-gi-menh-cung-sinh-la-gi
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Tây – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nữ sinh năm 2020

– Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (Phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

– Đối với những người là Nữ sinh năm 2020 có quẻ mệnh (trạch mệnh): Cấn Thổ

bat-trach-cho-nu-2001
Bát trạch cho nhà đẹp hướng Đông Bắc – Thiết kế phong thủy nhà đẹp Nam sinh năm 2020

– Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Đối với mỗi bản thiết kế kiến trúc, việc quan tâm không phải chỉ là yếu tố về môi trường sống, về tính thẩm mỹ, mà vấn đề về phong thủy cũng luôn được quan tâm.